Oudergesprekken inplannen? Met ouderoverleg.nl is dat een makkie!

Oudergesprekken voeren is belangrijk. Maar hoe krijgt u de 10-minutengesprekken goed ingepland? Tot ieders tevredenheid? Dat is vaak een hele klus.

Met ouderoverleg.nl plant u uw gesprekken gemakkelijk online. U geeft aan op welke momenten de ouders welkom zijn. Ouders schrijven in op een tijd die het beste past.

Totaal digitaal. Mét afspraakbevestiging en herinneringen; zónder papieren briefjes die kwijtraken. Tel uit je (tijd)winst.

Ideaal voor:

 • basisonderwijs
 • peuterspeelzaal
 • kinderdagverblijf
 • BSO
  en álle andere plekken waar oudergesprekken gevoerd worden, zoals op voetbal, de muziekschool en de huiswerkbegeleiding.

Tijdwinst voor u en service voor ouders.

Online
oudergesprekken
plannen zonder
invulstrookjes
Meerdere
gesprekken per
kind mogelijk
Ouders schrijven in
op door u
vastgestelde data
Slechts 50 cent per kind
per jaar

“Ouderoverleg.nl is een goed programma waarbij zowel ouders als school veel keuzevrijheid hebben”

Volledig op maat in te richten:

 • Tijdstippen, gespreksdagen, start- en eindtijd per individuele groep te bepalen
 • Gespreksduur instelbaar, evenals uitloop en tussentijdse pauzes
 • Mogelijkheid om groepen samen te voegen
 • Enquêtemodule voor extra vragen aan ouders
 • Eenvoudig inlezen van leerlingen, groepen en ouders via Excel en CSV