ouderoverleg.nl

Eenvoudig afspraken plannen tussen ouders/verzorgers en docenten.

Ouders/verzorgers krijgen een email met een unieke link. Hiermee kunnen ze in één keer voor al hun kinderen een afspraak inplannen.

Ouders/verzorgers kunnen zelf een moment uitkiezen wanneer het gesprek plaatsvindt. Het programma houdt rekening moet loop/inleestijden.

Dubbele afspraken zijn niet mogelijk.

Probeer het zelf en maak een proefaccount aan

Speerpunten:

 • eenvoudig inlezen van leerlingen, groepen en ouders door middel van Excel en CSV (edixml bevat helaas te weinig gegevens)
 • Meerdere emailadressen per gezin
 • een extra (gescheiden) ouder toe te voegen aan een leerling
 • extra groepen (denk aan bijlesklas) toe te voegen een leerling
 • plandagen beheren (aan te passen per groep) (grafische weergave)
 • facultatieve afspraken instelbaar op gespreksronde, groep en leerling
 • dubbele afspraken op groep en leerling
 • Mogelijkheid tot het toevoegen van een extra opmerking over een leerling voor de ouders/verzorgers
 • Leerkrachten zijn te koppelen aan de groepen
 • groepen kunnen samenvoegen tot combinatiegroepen
 • afspraaklengte, uitloop en minimale tijd tussen afspraken instelbaar op gespreksronde en groep
 • ouders/verzorgers krijgen één gepersonaliseerde email met een link waarin ze voor alle kinderen een afspraak kunnen plannen (ook op de mobiele telefoon)
 • extra vragen toe te voegen en te activeren per groep (bijvoorbeeld: Is uw kind aanwezig bij het gesprek?)
 • ouders met meerdere kinderen kunnen eerder een uitnodiging krijgen
 • herinneringsmail te versturen voor nog niet ingeplande ouders
 • alle berichten welke verstuurd worden zijn zelf op te maken (met schoollogo)
 • Ouders/verzorgens en leerkrachten krijgen per email een afspraakbevestiging welke geschikt is voor de digitale agenda
 • per groep kan de planning grafisch bekeken worden
 • meerdere gebruikers met instelbare rechten
 • uitgebreide handleiding hoe het een en ander in te stellen en hoe het leerlingenbestand aan te maken vanuit ParnasSys
 • Integratie op de schoolwebsite
 • Mogelijkheid tot het verzenden van uitnodigingen via emailadres van de school
 • Lage kosten: voor slechts 50 cent per leerling per jaar heeft u het goed geregeld

Ouders/verzorgers zien meteen wat er nog beschikbaar is.

Wilt u meer informatie over het plannen van de oudergesprekken op uw school, neem dan contact op met:
Marcel Mateman
06 16 67 38 55
info@matemansc.nl
www.matemansc.nl